Refleksiv og Anerkendende Pædagogik

Example frontpage image   

Kurset henvender sig til lærere, pædagoger og andre praktikere, der i deres dagligdag arbejder med børn og unge.

Kurset er to-årigt og hvert år afsluttes med en skriftlig opgave, som beskriver udviklingen af egen praksis set i relation til det på kurset gennemgåede pensum.

Formål: Uddannelsen sigter imod at opkvalificere kursisternes relationskompetence.
Det vil sige, at kurset er rettet imod kursisternes praksis og må betragtes som en udviklingsmulighed af denne, på basis af en systemisk og narrativ teoretisk ramme.

Kurset koncentrerer sig om følgende områder:

        • Kommunikationskompetence  
        • Kontekstkompetence
        • Mødelederkompetence

Disse områder skal ses i relation til læreres og pædagogers daglige samarbejde med børn, deres forældre og kolleger.

Tankerne bag

”Refleksiv og anerkendende pædagogik” er inspireret af systemiske og narrative teorier. Pædagogikken tilstræber at lærere og pædagoger gennem nysgerrighed skaber en relation til børn så de føler sig set, hørt og forstået og dermed anerkendt. Det foregår ved, at børnene gennem forskellige former for samtaler får lejlighed til at fortælle deres historier om, hvordan de ser på deres liv. Med andre ord ønsker metoden at skabe mulighed for, at børnene uforstyrret af bedømmelser eller fordømmelser får lejlighed, til at fortælle deres versioner af virkeligheden. Herved opstår over tid en følelse hos børnene af at blive set, hørt og forstået.

Fra denne anerkendende platform er der nu mulighed for sammen med barnet, at skue ud i fremtiden. Sammen med barnet og dets forældrene er det nu muligt at beskæftige sig med håb og drømme om fremtiden. Håb og drømme i forhold til forældre-barn relationen, barn- lærer/pædagog relationen, barnets relationer til venner og kammerater. herud fra kan lærere og pædagoger sammen med barnet og forældrene indlede et samarbejde om, hvordan disse Håb og drømme kan blive til virkelighed. Det vil i praksis sige, at barn, forældre og personale sammen prøver at lokalisere de forhold, som stiller sig i vejen eller forhindrer barnet og forældrene i at realisere deres håb for fremtiden over tid. Omsat i praksis indledes et samarbejde mellem barn, forældre og personalet, hvor man sammen prøver at finde problemet, navngive det og lægge en strategi i forhold til problemet, så alle hver på sin måde arbejder med at bidrage til at problemet ikke ødelægger barnets fremtid.